Monday, September 15, 2008

Winnie Lau Siu Wai

Winnie Lau Siu Wai is a Hong Kong singer and actress. She has a daughter with 's Edmund So.

Discography


* ''Sin Of Lonely''
* ''Showing All The Feelings''
* ''Denon Mastersonic Series''
* ''Unwilling To Part With''
* ''Change Selection''
* ''The Classical Songs of Universal''
* ''Love Is Gone''
* ''Thank You for Loving Me''

Filmography


# ''Gwai ma kwong seung kuk''
# ''Qing tian pi li zhi xia ji da jie''
# ''Chao ji xue xiao ba wang''
# ''Xiao xia Chu Liu Xiang''
# ''Shen suan''
# ''Shuang Cho''
# ''San boon gan baat a''
# ''Chung tin siu ji''
# ''Hu dan nu er gang''

No comments: